Γενικοί όροι ηλεκτρονικού καταστήματος 

Ο ιστότοπος www.papatzikou.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου (εφεξής το «Κατάστημα») της ΓΚΑΛΕΡΙ ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΥ που εδρεύει στην Βέροια επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 43, τ.κ. 59100 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αντώνιο Παπατζίκο με ΑΦΜ 130799630  

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Συναλλαγών έχουν σκοπό να διατυπώσουν με σαφήνεια, τους όρους που διέπουν και ρυθμίζουν τις σχέσεις του «Καταστήματος» με τον εκάστοτε επισκέπτη ή πελάτη του Καταστήματος, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών, το ηλεκτρονικό εμπόριο και την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, ως ισχύουν σήμερα. 

Προσωπικά δεδομένα 

Η γκαλερί ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΥ επιβεβαιώνει ότι τυχόν συλλογή, επεξεργασία ή αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τον νόμο και μόνον κατόπιν δικής σας ρητής ειδικής συναίνεσης και αποκλειστικά και μόνον για τους σκοπούς και στο μέτρο που απαιτείται για τη λειτουργία του Καταστήματος και την παροχή των επιμέρους υπηρεσιών που έχετε ζητήσει σύμφωνα με τα κατωτέρω. 

Η γκαλερί ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΥ επιβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία για χρήση, ούτε να αποστείλει ή γνωστοποιήσει σε τρίτους τα εν λόγω στοιχεία σας χωρίς τη δική σας ρητή και ειδική συναίνεση με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της παραγγελίας σας (π.χ. συνεργαζόμενες εταιρείες αποστολής) ή είναι υποχρεωτική με βάση τον νόμο. 

Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη και διεκπεραίωση της μεταξύ μας συναλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευρά σας ορισμένων προσωπικών σας στοιχείων, όπως το ονοματεπώνυμό σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, τα στοιχεία πληρωμής σας (π.χ. ο αριθμός της πιστωτικής σας κάρτας), η διεύθυνσή σας για την αποστολή της παραγγελίας σας κ. ά 

Η χρήση cookies, σε ιστότοπους και ηλεκτρονικά καταστήματα, διευκολύνει την Google να συλλέγει πληροφορίες και να σας παρέχει πιο προσωποποιημένη εμπειρία πλοήγησης και σε εμάς τη γνώση ώστε να σας προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες. 

Ο ιστότοπος www.papatzikou.gr έχει λάβει όλα τα μέτρα προκειμένου να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα. Προσοχή, δε μπορούμε να διασφαλίσουμε ή να εγγυηθούμε την ασφάλεια των οποιονδήποτε πληροφοριών μας διαβιβάσετε. Οι διαβιβάσεις δεδομένων γίνονται με δική σας ευθύνη και συνιστούν ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης. 

Τιμές 

Οι τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους δίπλα από κάθε προϊόν περιλαμβάνουν και ΦΠΑ. Οι τιμές αυτές αφορούν τα προϊόντα και τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη του Καταστήματος. Το Κατάστημα επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναπροσαρμόζει τις τιμές δίχως προειδοποίηση. 

Πνευματικά δικαιώματα 

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων, πνευματικά δικαιώματα τρίτων –  συνεργατών και φορέων, όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου www.papatzikou.gr , συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, σημάτων, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, της συνολικής εμφάνισης, των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων κ.ά. και εν γένει όλων των αρχείων του Καταστήματος είναι πνευματική ιδιοκτησία του Καταστήματος και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που τυχόν αναφέρονται στο Κατάστημα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών, φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς εκείνοι φέρουν τη σχετική ευθύνη. 

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι  

Ο ιστότοπος www.papatzikou.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει εγγράφως τους παρόντες Γενικούς Όρους Συναλλαγής  δίχως προειδοποίηση, οι οποίοι θα έχουν ισχύ από την ημερομηνία αναρτήσεώς τους στο Κατάστημα.  

Η πλοήγηση, χρήση και συναλλαγή σας με το Κατάστημα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης καθώς και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει κατά την πλοήγηση, χρήση και συναλλαγή προς με το Κατάστημα εισάγεται προς εκδίκαση στα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών, Ελλάδος. 

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ιστότοπου www.papatzikou.gr  διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο ενδεικτικά απαριθμούμενα Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003 καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών Ν. 2251/1994 που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις διαδικτυακές πωλήσεις  

Εάν ο Πελάτης έχει πρόβλημα με την αγορά που έχει πραγματοποιήσει από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και διαμένει στην ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον ιστότοπο https://webgate.ec.europa.eu/ord/main/?event=main.home.show για την εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς. 

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.