Δημήτρης Κουκούδης

Διάρκεια έκθεσης: 1 Ιουν. – 30 Ιουν. 2009