‘’Ιχνη Φωτός ‘’

Βασιλης Καρκατσέλης  –  Dubravka Lazic   –  Αλέκα Τσιρώνη

23 Οκτωβρίου  – 5 Νοεμβρίου 2013