ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

Τον άνθρωπο που αγαπώ Όταν όλα κοιμούνται  Γ. Σαραντάρης

Ρωτήστε για τιμή

Περιγραφή

”Τον άνθρωπο που αγαπώ

Όταν όλα κοιμούνται” Γ. Σαραντάρης

2011, χαρακτικό,  13/35

αριθμημένο και υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη