ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΓΓΕΛΟΣ

Το μόνον Ταξίδιον της Ζωής μου

Ρωτήστε για τιμή

Περιγραφή

”το μόνον ταξείδιον της ζωής μου”

Φωτοχάραξη, 70χ100εκ.