ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΒΑΤΣΗΣ

κεραμικό ποτήρι

50,00 

Περιγραφή

”χρειστικά αντικείμενα”

κεραμικό ποτήρι